Zahořany

Zahořany

Most ev.č. 1839-3 přes potok u obce Zahořany

Rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 1839-3 přes potok u obce Zahořany a oprava navazující části silnice III/1839.

V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího mostního objektu, který bude nahrazen novým mostem. Pro přemostění potoka byl most navržen jako integrovaná rámová konstrukce založená na mikropilotách. Most bude jednopolový, předpjatý, rámový délky 23,513 m, délka přemostění 16,0 m, volná šířka mostu 7,5 m, celková šířka mostu 9,10 m. V návaznosti pak bude provedena i oprava navazujících úseků silnice III/1839.

původní most
bourání