STAVÍME MOSTY PRO PŘEKONÁNÍ VAŠICH PŘEKÁŽEK

Naše činnost

Jsme připraveni nabídnout Vám komplexní realizaci dopravních staveb se specializací na mostní konstrukce.


Stavby a rekonstrukce mostů

Silniční a železniční mosty
Novostavby, betonové a železobetonové konstrukce
Rekonstrukce mostů a propustků
Sanační práce


Konstrukce dopravních staveb

Protihlukové stěny
Opěrné zdi
Liniové stavby


Vodohospodářské stavby

revitalizace vodních ploch