Vřesce

Vřesce

Most ev. č. 137-007 Vřesce

Stavba se nachází v intravilánu obce Vřesce. Převádí silnici II/137 přes vodoteč – Chotovinský potok. Stávající stav mostu je špatný, proto bylo rozhodnuto o kompletní náhradě mostní konstrukce za konstrukci novou. Nový most je navržený jako kolmý o jednom poli.