Vřesce

Vřesce

Most ev. č. 137-007 Vřesce

Stavba se nacházela v intravilánu obce Vřesce. Most převádí silnici II/137 přes vodoteč – Chotovinský potok. Původní stav mostu byl špatný, proto bylo rozhodnuto o kompletní náhradě mostní konstrukce za konstrukci novou. Nový most je navržený jako kolmý o jednom poli.

původní stav 1
původní stav 2
bourání
stavba 1
stavba 2
stavba 3