Svojkovice

Svojkovice

SO 201 Most ev. č. 605-046
Most přes lesní potok mezi Holoubkovem a Svojkovicemi

Most 605-046, resp. jeho spodní stavba se v současné době nachází ve velmi špatném
stavebním stavu a vyžaduje neodkladnou rekonstrukci. Projekt předpokládá kompletní demolici stávající spodní stavby (poprsních zdí, vč. říms) a výstavbu nových, stávající nosná konstrukce (klenba) bude odhalena a kompletně sanována.

 

SO 202 Most ev. č. 605-047
Most přes Holoubkovský potok mezi Svojkovicemi a Borkem

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna mostního vybavení a svršku. Projekt předpokládá jejich kompletní demolici na úroveň horního povrchu nosné konstrukce. Horní část spodní stavby bude odstraněna. Zbývající část spodní stavby a nosná konstrukce budou kompletně sanovány. Výstavba bude prováděna v jednom kroku.

stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
stavba 5
stavba 6