Svojkovice

Svojkovice

SO 201 Most ev. č. 605-046
Most přes lesní potok mezi Holoubkovem a Svojkovicemi

Most 605-046, resp. jeho spodní stavba se nacházel ve velmi špatném stavebním stavu a vyžadoval neodkladnou rekonstrukci. Projekt předpokládal kompletní demolici původní spodní stavby (poprsních zdí, vč. říms) a výstavbu nových, nosná konstrukce (klenba) byla odhalena a kompletně sanována.

 

SO 202 Most ev. č. 605-047
Most přes Holoubkovský potok mezi Svojkovicemi a Borkem

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna mostního vybavení a svršku. Projekt předpokládal jejich kompletní demolici na úroveň horního povrchu nosné konstrukce. Horní část spodní stavby byla odstraněna. Zbývající část spodní stavby a nosná konstrukce se kompletně sanovaly.

stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
stavba 5
stavba 6