ŘEPORYJE

ŘEPORYJE

Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018

Předmětem díla je kompletní výměna mostního svršku včetně izolačního souvrství a vyrovnávací desky, a to v celé plošně mostu. Dále bude provedena sanace spodního líce nosné konstrukce, sanace pohledových líců opěr a křídel a dále sanace odhaleného rubu úložného prahu jako podkladu pro izolace.

 V rámci stavby bude dále provedena ochrana kanalizace, ochrana vodovodu, ochrana kabelů nízkého napětí, ochrana kabelů veřejného osvětlení, ochrana kabelů T-MOBILE, ochrana středotlakého plynovodu a úprava světelného signalizačního zařízení (SSZ).

V rámci opravovaného úseku bude provedena obnova dopravního značení.

 

původní stav 1
stavba 1
stavba 1