Onšov

Onšov

III/11232 Onšov - most ev. č. 11232-1

Rekonstrukce mostu ev. č. 11232-1 na komunikaci III/11232, kterou převádí přes Martinický potok v extravilánu mezi obcemi Onšov a Košetice.

Při rekonstrukci dochází k výměně stávajícího mostního svršku vč. nových říms, sanace NK a opěr. V rámci rekonstrukce NK byly provedeny kontroly kotevních oblastí předpínací výztuže jednotlivých nosníků, kontroly všech kabelových drah a jejich reinjektování. Vozovka na mostě byla navázána na silnici v nezbytně nutném rozsahu.

původní stav
stavba 1
stavba 2
stavba 2
nový most
nový most