Makotřasy

Makotřasy

III/00713 Makotřasy, technická pomoc při provozní opravě mostu ev. č. 00713-1 přes Lidický potok

Jedná se o provozní opravu mostu ev. č. 00713-1. Na mostě byla provedena sanace
NK, výměna svršku, nová přechodová oblast včetně odvodnění a výměna říms a zádržného
systému.

původní stav 1
původní stav 2
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
nový 1
nový mostek
silnice