II/335 Stříbrná Skalice, průtah

II/335 Stříbrná Skalice, průtah

II/335 Stříbrná Skalice, průtah

Jedná se o stavební úpravy mostu ev.č. 335-007 a ev.č. 335-008 a dále opravu opěrných zdí, a to jedné u mostu ev.č.335-007 a druhé v km 10,179 - 10,250

foto původní stav SO201
foto původní stav SO202
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4