Dobříš

Dobříš

II/119 Dobříš, most ev.č. 119-001

Jedná se o přestavbu mostu č. ev. 119-001 za obcí Dobříš a související úpravu vozovky před mostem a za mostem (od km 1,047 do 1,157). Stávající dvoupolový klenbový most je v nevyhovujícím stavu. Most převádí komunikaci II/119 ve směru od Dobříše do obce Rybníky přes Sychrovský potok.

Při přestavbě mostu dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů, zřízení nové jednopolové železobetonové polorámové nosné konstrukce založené plošně, volná šířka na mostě 7,5 m. Dojde k úpravě (zvýšení) nivelety v místě mostu, pokládce nových živičných vrstev na mostě a za mostem

původní stav
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba
stavba
svodidla
nový most
nový most