Dlouhý Újezd

Dlouhý Újezd

Rekonstrukce mostu ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd

Předmětem projektu je stavba mostu přes levostranný přítok Brtného potoka v obci Dlouhý Újezd. Most převádí komunikaci 19853 ze směru od obce Žebráky přes přítok Brtného potoka.

Účelem stavby je náhrada stávajícího mostu, který je ve špatném stavu a má dopravní značkou omezenou nosnost 13 t. Most je situován v jižní části obce Dlouhý Újezd. Výstavbou nového mostu bude zrušeno stávající omezení nosnosti a bude zlepšena celková situace křižovatky.

stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
stavba 5
nový most