Byšice

Byšice

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

Předmětem zakázky je demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu a výstavba nového železobetonového rámového mostu založeného na pilotách.  Nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovým rámem, tloušťka desky je proměnná 350-500 mm, kolmá světlost otvoru nového mostu bude 5,8 m.

Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 29 m, odláždění koryta potoka pod mostem ukončeného betonovým prahem a úpravu koryta strouhy od Kojovic.

původní stav
stavba 1
stavba 2
stavba 4
nový most 1
nový most 2