oprava mostu ev.č. 1133-1

oprava mostu ev.č. 1133-1

III/1133 Český Brod, oprava mostu ev.č. 1133-1

Oprava mostu a úprava okolí. Proběhly stavební práce jako např.
odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž spřahující desky ze železobetonu, celoplošná izolace mostovky, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár, výměna materiálu v přechodových oblastech, atd.

původní most 2
Původní most 3
stavba 4
Brod
Brod 2
Brod
Brod
nový most
nový most 2
nový most