Výměna nevyhovujícího mostního objektu

Výměna nevyhovujícího mostního objektu

II/113 Třemošnice, most ev.č. 113-013

Původní železobetonová konstrukce byla nahrazena troubovým železobetonovým propustkem. Původní nosná konstrukce byla ubourána, opěry a základy se zachovaly a tvoří tak pažení pro novou konstrukci mostu.

před zahájením
před zahájením 1
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4