Rekonstrukce opěrné zdi a vozovky

Rekonstrukce opěrné zdi a vozovky

II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Předmětem zakázky bylo zřízení nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, nového systému odvodnění úseku silnice a opravě živičných vrstev silnice

před zahájením 1
stav před
informační cedule
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
stavba 5
dokončená stavba