Oprava mostu

Oprava mostu

Oprava mostu v k. ú. Přívozec

Cílem stavby byla rekonstrukce mostu pro jeho nevyhovující stavebně technický stav. Původní most byl nahrazen novou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli.

stavba 1
stavba 2
nový most
nový most 2
pamětní deska
nový most3