Most ev. č. 201-025 u Podšibenského Mlýna

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského Mlýna

Výstavba nového silničního mostu ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna, který převádí silnici II/201 přes Kralovický potok. Nový most nahradí stávající most, který byl postaven v roce 1895 a je již v nevyhovujícím stavebně i dopravně technickém stavu. Nový most převede vozovku o šířce 7,5 m mezi obrubami, s levostranným chodníkem volné šířky 1,50 m. Výstavbou nového mostu dojde k rektifikaci oblouků (napřímení) silnice přemostí, přičemž výškové provedení silnice není měněno

Původní most 1
Původní most 2
stavba
stavba 2