Havarijní oprava mostu

Havarijní oprava mostu

Havarijní oprava – III/11540, Most ev. č. 11540-1 přes řeku Litavku v obci Chodouň

Zábradlí na mostě nesplňovalo ČSN, do mostu výrazně zatékalo, byla nefunkční izolace. Na mnoha místech bylo odpadlé krytí výztuže. Proto bylo potřeba očistit, nakonzervovat a sanovat opěry, římsy. U mostovky došlo k výměně, pod mostem byly vyčištěny naplaveniny.

stávající stav
stávající stav podhled
oprava mostu 1
stavba mostu 2
stavba 3
stavba 4
nový most
nový most 2
nový most 3