Trpísty

Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty – rekonstrukce

Předmětem díla je provedení úplné rekonstrukce mostu ev.č. 193-012 za obcí Trpísty.

Bude provedena demolice starého mostu o jednom poli s délkou přemostění 4 m. Nový železobetonový monolitický most s rámovou konstrukcí bude postaven na jeho místě s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách