Trpísty

Trpísty

Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty – rekonstrukce

Úplná rekonstrukce mostu ev.č. 193-012 za obcí Trpísty.

Došlo k demolici starého mostu o jednom poli s délkou přemostění 4 m, který byl nahrazen novým železobetonovým monolitickým mostem s rámovou konstrukcí a s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách

 

stav před
stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 5
stavba 6
nová stavba
nový most
nový most