Nezabudice, Rozvědčík

Nezabudice, Rozvědčík

Oprava mostků č. 201.012, 201.013 Nezabudice, 201.014 u Rozvědčíka

Provozní oprava mostů a komunikace. Výměna izolace a říms. Vybudování nového záchytného systému.

původní stav 201-012
původní stav silnice 201-012
původní stav 201-013
původní stav komunikace 201-013
původní stav 201-014
původní stav komunikace 201-014