Stavba nového mostu

Most ev. č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí

Jednalo se o výstavbu nového mostního objektu v místě mostu stávajícího. Nová nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o jednom šikmém poli.

práce 2
Původní most 2
Původní most
nový most
provizorní lávka
nový most 2
nový most 3