Rožmitál

II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje

Předmětem stavby je rekonstrukce pozemní komunikace 2. třídy č. II/191 v úseku mezi provozním staničením km 0,833 a km 11,595, tj. mezi městem Rožmitál pod Třemšínem (křižovatka ulic Tyršova a Nádražní) a hranicí Středočeského a Plzeňského kraje.

Naší činností byla rekonstrukce 2 mostů na trase, mostu č. 191-002 o délce 4,2 m a 191-003 o délce 3,5 m.