Rekonstrukce propustku

Rekonstrukce propustku

Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci propustku, kdy byl propustek z hlediska své kapacity nevyhovující. Nový objekt byl navržen jako náhrada původního propustku za nový most.

původní propustek 1
Demoliční práce 2
práce 3
stavební práce 4
nový propustek 5
nový propustek 6